Profil firmy

Firma si získala dôveru výrobcov finálnych strojov
a zariadení vo všetkých oblastiach použitia, najmä:

  • - Hydraulických zdvíhacích zariadení
  • - Mobilnej a manipulačnej techniky
  • - Stavebných a zemných strojov
  • - Poľnohospodárskych strojov
  • - Špeciálnej techniky

Profil firmy

Firma AVATS – Almási Oto vznikla v roku 1992 a špecializuje sa na výrobu hydraulických valcov a hydraulických komponentov, ako aj na servis hydraulických valcov. Firma začala s výrobou na jednoduchých klasických strojoch, a to výrobou rôznych dielcov ako sú piesty, predné veká, návarky a pod. Postupne si svojou spoľahlivosťou získala rôznych zákazníkov. Presná strojárska výroba, ktorú finálne výrobky firmy predstavujú, vyžaduje bohaté skúsenosti. Potenciál firmy tvorí kvalitné personálne zázemie.

Výzva na predkladanie ponúk

 

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Oto Almási - AVATS
IČO: 11702371
Parková ulica 290/6, 930 13 Horné Mýto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Octigon, a.s., Prievozská 4D, Apollo Business Center II, blok E, Bratislava 821 09
Kontaktná osoba: JUDr. Michal Mertiňák
Telefón: +421 910386555
Fax: +421 315581581
Email: mertinak [at] octigon [dot] sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.avats.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Obstaranie technológií pre Oto Almási – AVATS
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 11579-MST, číslo VVO 129/2013 z 03.07.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 15.08.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 11.08.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o
vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Oto Almási - AVATS
IČO: 11702371
Parková ulica 290/6, 930 13 Horné Mýto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Octigon, a.s., Prievozská 4D, Apollo Business Center II, blok E, Bratislava 821 09
Kontaktná osoba: JUDr. Michal Mertiňák
Telefón: +421 910386555
Fax: +421 315581581
Email: mertinak [at] octigon [dot] sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.avats.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Obstaranie technológií pre Oto Almási – AVATS
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 128-219589
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania z: 04.07.2013
Číslo oznámenia vo VVO: 11579-MST, číslo VVO 129/2013 z 03.07.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 03.09.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 30.08.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

 

Servis

Ponúkame servis a výrobu hydraulických valcov do technicky a technologicky vysoko rozvinutej základne schopnej prispôsobovať sa požiadavkám zákazníkov.
Hydraulické valce sú vyrábané v rozmedzí od priemeru 25 do 320 mm so zdvihom 4000 mm, prípadne aj viac a vyznačujú sa vysokou kvalitou, spoľahlivosťou a dlhou živnosťou.

Výrobky

Náš typizovaný priamočiary hydromotor STH:

DVOJČINNÝ VALEC S NEREGULOVATEĽNÝM TLMENÍM V KONCOVÝCH POLOHÁCH

Valce sú určené pre stredne ťažké prevádzkové podmienky - mobilná technika a všeobecný priemysel

Ďalej ponúkame

- Pochrómované tyče v tolerancii f7
- Honované a valčekované trubky v tolerancii H8
- Povrchovú úpravu valcov nástrekom
- Vŕtanie a frézovanie na obrábacom centre
- Súsruženie na NC a CNC sústruhoch
- Delenie železných a neželezných materiálov
- Robotizovcané zváračské služby

 

Firma momentálne zamestnáva 30 vysokokvalifikovaných zamestnancov s dlhoročnou praxou v špeciálnej výrobe. Vďaka kvalitnému konštrukčnému a technologickému know-how je firma schopná uspokojiť aj špeciálne požiadavky zákazníkov. Finálne výrobky firmy sa vyznačujú vysokou kvalitou, spoľahlivosťou a dlhou životnosťou, ktorú dokázali v dlhoročných prevádzkach u zákazníkov. Našu neustálu snahu o dosiahnutie vyššej úrovne kvality odzrkadľuje aj úspešne zavedený systém manažmentu kvality ISO 9001:2000.
Našou víziou je zaradiť sa medzi najlepších európskych výrobcov hydraulických valcov a komponentov, a to neustálou modernizáciou strojového parku, a tým aj skvalitnenie výroby produktov s cieľom dosiahnuť konkurencieschopnosť nielen na európskom trhu.