Kontakt - AVATS

Kontaktné údaje

Neváhajte nás kontaktovať a dohodneme si čas na podrobnejšie prediskutovanie vášho projektu.

AVATS, s.r.o.
IČO:
36243396
DIČ: 2020198345
IČDPH:
SK2020198345

Blatná ulica 314/16 930 13 Horné Mýto
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 12757/T

Sídlo spoločnosti
930 13 Horné Mýto 290
Nájdete nás

Kontaktný telefón
vykládka/nakládku tovaru

+421 917 837 512

Výrobno-obchodný manažér
Attila Almási
+421 915 702 184
a.almasi@avats.sk

Back office
Tamara Siposova

+421 918 724 887
avats@avats.sk

Kontaktný formulár

Neváhajte nás kontaktovať a dohodneme si čas na podrobnejšie prediskutovanie vášho projektu.